Logo

CHO PHÁT HÀNH NGAY
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 3 tháng Mười Một, 2016

Liên lạc: Jessica Holloway
Văn Phòng: 713-274-8003
Jessica.Holloway@hctx.net

Quý vị đã sẵn sàng bỏ phiếu chưa?

Ông Mike Sullivan thành lập trung tâm trợ giúp qua điện thoại để giúp đỡ cử tri vào Ngày Bầu Cử

Giai đoạn bỏ phiếu sớm sắp kết thúc, ông Mike Sullivan, Chuyên Gia Định Thuế/Thu Thuế, đang chuẩn bị thành lập một trung tâm trợ giúp qua điện thoại để giúp đỡ cử tri trong Ngày Bầu Cử.

Vào thứ Ba, ngày 8 tháng Mười Một, các cử tri sẽ phải bỏ phiếu tại phòng phiếu dành cho phân khu nơi họ ghi danh bỏ phiếu. Cử tri có thể tìm địa điểm phòng phiếu của mình trên website của văn phòng Lục Sự Quận Harris tại www.harrisvotes.com hoặc gọi số 713.274.VOTE (8683).

Ông Sullivan phát biểu: “Giai đoạn bỏ phiếu sớm của cuộc bầu cử năm nay kết thúc vào thứ Sáu, ngày 4 tháng Mười Một. Vào Ngày Bầu Cử, chúng tôi dự kiến số lượng cử tri đi bầu sẽ đạt con số kỷ lục. Văn phòng tôi sẽ trợ giúp các cử tri bằng cách thành lập một trung tâm trợ giúp qua điện thoại với 250 nhân sự. Chúng tôi sẽ giúp các cử tri tìm hiểu diện ghi danh bỏ phiếu của họ, tìm địa điểm phòng phiếu dành cho phân khu của họ và giải đáp mọi thắc mắc. Dự kiến chúng tôi sẽ tiếp nhận hơn 50,000 cuộc gọi."

Ông Sullivan cũng cho biết, "Ngoài ra, tất cả các giấy chứng nhận ghi danh cử tri hiện đều có Mã Số QR để giúp cử tri tìm địa điểm phòng phiếu của họ. Đây là một trong những cách văn phòng tôi áp dụng công nghệ để giúp cử tri tìm địa điểm phòng phiếu.

Các cử tri đã ghi danh bỏ phiếu vui lòng tới website www.VoteTexas.gov để xem lại các yêu cầu về giấy tờ nhận dạng của cử tri, bao gồm cả thông tin cập nhật cho những cử tri không có và không thể có được giấy tờ căn cước (ID) có hình hợp lệ.

Chuyên Gia Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan cũng là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris với nhiệm vụ tổ chức các hoạt động ghi danh bỏ phiếu và duy trì một danh sách cử tri ghi danh bỏ phiếu đã được chứng nhận. Tìm hiểu thêm về thủ tục ghi danh bỏ phiếu và các yêu cầu qua website www.hctax.net.