Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 30 tháng Mười, 2020
LIÊN LẠC:

Laura Aranda Smith
Giám Đốc Truyền Thông

Trung Tâm Trợ Giúp vào Ngày Bầu Cử của Văn Phòng Thuế Vụ Quận
Harris Có Hơn 190 Nhân Viên Đã Được Đào Tạo Sẵn Lòng Giúp Quý Vị

Trung Tâm Hỗ Trợ Ngày Bầu Cử của Văn Phòng Thuế Vụ Mở Cửa từ
7 giờ sáng - 7 giờ chiều.

Office of Ann Harris Bennett, Tax Assessor-Collector & Voter Registrar, Attention: Văn Phòng Thuế Vụ sẽ có hơn 190 nhân viên đã qua huấn luyện sẵn sàng giúp đỡ các cử tri và các Trưởng Ban Bầu Cử vào Ngày Bầu Cử, thứ Ba, 3 tháng Mười một, 2020.

Bà Bennett chia sẻ, “Là Viên Chức Ghi Danh Cử Tri của quận lớn thứ ba trên toàn quốc, tôi muốn các cử tri đã ghi danh bỏ phiếu biết rằng họ có thể gọi cho Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris và được các nhân viên hiểu biết giải đáp các thắc mắc. Tất cả các nhân viên tại trung tâm liên lạc qua điện thoại đều được huấn luyện chuyên môn và nhiều người trong số họ đã làm việc trong nhiều cuộc bầu cử cũng như có nhiều năm kinh nghiệm ghi danh cử tri.”

Các cử tri có thể gọi trung tâm liên lạc qua điện thoại Trợ Giúp Ghi Danh Cử Tri tại số 713-274-8200 để được trợ giúp vào Ngày Bầu Cử. Nhân Viên Đặc Trách Bầu Cử có một đường dây điện thoại riêng.

Bà Bennett cho biết thêm, “Văn Phòng Thuế Vụ cũng áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn trong thời gian đại dịch COVID-19 để bảo vệ các nhân viên làm việc tại văn phòng vào Ngày Bầu Cử. Nhân viên của tôi rất nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng điều hành trung tâm liên lạc qua điện thoại vào Ngày Bầu Cử của chúng tôi một cách hiệu quả và an toàn.

Trung tâm liên lạc qua điện thoại Trợ Giúp Ghi Danh Cử Tri sẽ làm việc từ 7 giờ sáng - 7 giờ tối. Cử tri có thể gọi các đường dây điện thoại sau đây để được giúp đỡ:

Tiếng Anh – 713-274-8200
Tiếng Tây ban nha – 713-274-8201
Tiếng Việt – 713-274-8202
Tiếng Quảng đông/Tiếng Hoa – 713-274-8203