Logo

CÔNG BỐ TỨC THỜI
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
1 tháng Chín năm 2016

Liên lạc: Jessica Holloway
Văn Phòng: 713-274-8003
Jessica.Holloway@hctx.net

11 tháng Mười: Hạn Cuối Ghi Danh Bỏ Phiếu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 08 tháng Mười Một

Mike Sullivan - Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế của Quận Harris nhắc nhở các công dân rằng ngày 11 tháng Mười năm 2016 là ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 08 tháng Mười Một.

“Việc ghi danh bỏ phiếu rất dễ dàng và việc này bảo đảm rằng ý kiến của quý vị được cộng đồng lắng nghe,” phát biểu của Mike Sullivan - Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế. “Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu tại bất kỳ thư viện, bưu điện trong vùng nào hoặc tại địa điểm của văn phòng chi nhánh Định Thuế - Thu Thuế. Đơn xin ghi danh bỏ phiếu phải được gửi đến văn phòng của chúng tôi hoặc được đóng dấu bưu điện trước ngày 11 tháng Mười năm 2016 thì người nộp đơn xin mới có đủ điều kiện để được bỏ phiếu trong cuộc Tổng Tuyển Cử năm 2016.”

Nếu cử tri đã ghi danh chuyển nơi sinh sống trong phạm vi Quận Harris hoặc đổi tên, thì cử tri đó có thể cập nhật thông tin ghi danh cử tri bằng cách truy cập www.hctax.net và nhấp vào nút Thay Đổi Tên/Địa Chỉ bên dưới thẻ Ghi Danh Cử Tri.

“Kể từ khi tôi nhậm chức, chúng tôi đã nỗ lực hơn nữa trong việc tiếp cận cộng đồng để cử tri ghi danh ở Quận Harris,” Sullivan chia sẻ. “Chúng tôi đã tổ chức được rất nhiều đợt vận động ghi danh cử tri tại các trường trung học trong vùng, tại Lễ Nhập Quốc Tịch Hoa Kỳ hàng tháng và thậm chí tại các doanh nghiệp địa phương nơi có những nhân viên mới chuyển đến. Ngoài ra, chúng tôi còn kết hợp với nhiều tổ chức cộng đồng để tổ chức những buổi huấn luyện cho các phụ tá tình nguyện giữ sổ cử tri. Những tình nguyện viên này vô cùng quan trọng bởi vì họ hỗ trợ ghi danh cử tri và gửi đơn xin đến văn phòng chúng tôi.”

Hiện tại, Quận Harris có hơn 2,1 triệu cử tri đã đăng ký. Người nộp đơn có thể kiểm tra tình trạng đơn xin ghi danh bỏ phiếu của mình trực tuyến tại www.hctax.net hoặc có thể gọi điện thoại tới số 713-274-8200 hoặc gửi email voters@hctx.net nếu có thắc mắc.

Mike Sullivan - Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế của Quận Harris còn là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri của Quận Harris, chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri và lưu giữ danh sách các cử tri ghi danh bỏ phiếu đã được chứng nhận. Tìm hiểu thêm về việc ghi danh bỏ phiếu và các yêu cầu bằng cách truy cập www.hctax.net.