Logo

THÔNG CÁO NGAY
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
14 Tháng 9, 2016

Liên lạc: Jessica Holloway
Văn Phòng: (713) 274-8003
Jessica.Holloway@hctx.net

Có Chưa Đầy 30 Ngày để Ghi danh Bỏ phiếu Tháng 11 Bầu cử

Mike Sullivan Thông báo có 30 Lý do Hàng đầu để Ghi danh Bầu cử

Thời gian không còn nhiều, Nhân viên Định thuế Thu thuế Mike Sullivan đang hối thúc tất cả mọi công dân ghi danh bỏ phiếu.

“Bầu cử năm nay sẽ có tính chất lịch sử vì chúng ta bầu một tổng thống, một phó tổng thống, các thành viên quốc hội và các viên chức được bầu tại địa phương” Nhân viên Định thuế Thu thuế Mike Sullivan nói. “Tôi muốn mọi người đủ điều kiện nên ghi danh bầu cử. Đó là lý do tại sao tôi thông báo có 30 Lý do hàng đầu để Ghi danh Bầu cử.”

Danh mục 30 lý do hàng đầu sẽ được niêm yết tại trang web của Văn phòng Nhân viên Định thuế Thu thuế và được chia sẻ trên truyền thông xã hội.

Công dân có thể ghi danh để bầu ở bất kỳ thư viện, bưu điện hay chi nhánh Văn phòng Nhân viên Định thuế Thu thuế nào. Đơn ghi danh cử tri phải được nhận ở văn phòng tôi hay có đóng dấu bưu điện chậm nhất là vào ngày 11 tháng 10, 2016 đối với những người nộp đơn đủ điều kiện cho cuộc Tổng Tuyển cử 2016. Nếu một cử tri đã ghi danh đã chuyển nhà nội trong quận Harris hoặc đổi tên, họ có thể cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình bằng cách truy cập www.hctax.net và nhấp chuột vào nút Thay đổi Tên/Địa chỉ theo thẻ Ghi danh Cử tri.

Hiện tại, Quận Harris có hơn 2.1 triệu cử tri đã ghi danh. Cư dân có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của mình ở www.hctax.net hoặc họ có thể gọi (713) 274-8200 hoặc email voters@hctx.net nếu họ có thắc mắc.

Nhân viên Định thuế Thu thuế của Quận Harris Mike Sullivan cũng thực hiện vai trò Nhân viên Ghi danh Bỏ phiếu Quận Harris, thực hiện các hoạt động ghi danh cho cử tri và giữ môt danh chứng thực cử tri đã ghi danh. Hãy tìm hiểu thêm về ghi danh cử tri bằng cách truy cập www.hctax.net.

30 LÝ DO HÀNG ĐẦU ĐỂ GHI DANH BẦU CỬ

 1. Đây là quyền của quý vị
 2. Nếu quý vị không bỏ phiếu vì chính những lợi ích của mình, thì ai sẽ bỏ phiếu?
 3. Giữ được tính liêm khiết của hệ thống chúng ta - BỎ PHIẾU.
 4. Quý vị có thể bầu ứng viên mà mình lựa chọn.
 5. Sự thờ ơ chẳng đưa chúng ta đến đâu cả.
 6. Quý vi có quan điểm và ý kiến của mình.
 7. Những ai còn lại trong chúng ta phụ thuộc vào quý vị.
 8. Nếu quý vị không bỏ phiếu, quý vị không được tính vào.
 9. Đây là tiền bạc của quý vị và những người khác định đoạt nó được chi tiêu như thế nào.
 10. Người ta đã liều cả cuộc đời mình để có quyền bỏ phiếu.
 11. Nếu quý vị không bỏ phiếu và luật pháp thông qua điều mà quý vị không thích, quý vị có thể tiếc nuối.
 12. Thật vui để xem bầu cử
 13. Để dự đoán ai sẽ trúng cử.
 14. Là một phần của các quyết định tác động đến nhà trường và khu lận cận của quý vị.
 15. Hãy để tiếng nói của quý vị được nghe.
 16. Đánh thuế mà không được đại diện là sự chuyên quyền.
 17. Quý vị đã nghiên cứu về các vấn đề và các ứng viên và có thể thực hiện một lựa chọn sáng suốt.
 18. Quý vị có thể đại diện cho những người khác không thể bỏ phiếu được.
 19. Bầu cử thuộc về người dân.
 20. Quý vị không cần phải thích các chính khách hoặc thậm chí thích chính trị thì mới bỏ phiếu được.
 21. Mọi lá phiếu đều có giá trị
 22. Quý vị sẽ có một nhãn dán miễn phí!
 23. Nếu quý vị không ghi danh để bỏ phiếu, thì không gì thay đổi được.
 24. Cùng nhau chúng ta tạo ra sự thay đổi.
 25. Quý vị có thể tác động đến tương lai.
 26. Bởi vì điều này dễ dàng hơn là quý vị nghĩ.
 27. Chỉ cần dành ra một ít phút.
 28. Quyết định có tác động lớn và ảnh hưởng tới gia đình của quý vị.
 29. Quyết định kéo dài thời gian và quyền lãnh đạo thay đổi.
 30. Hạn cuối sắp đến! HÃY GHI DANH NGAY!